Keunstwurk

Als netwerkspeler van formaat is Keunstwurk de culturele partner voor het culturele veld in Fryslân. Keunstwurk is dé expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie. Keunstwurk geeft informatie en advies en biedt ondersteuning, bemiddeld, doet aan deskundigheidsbevordering en netwerkvorming, zorgt voor projectontwikkeling en productontwikkeling, biedt lesaanbod en facilitaire ondersteuning, voert uit waar nodig en denkt mee als het gaat om financiering en fondsen. Daarbij werkt Keunstwurk samen met het onderwijs, het amateurveld, zzp’ers, cultuuraanbieders, professionele kunstenaars, amateurverenigingen en vormgevers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.

Op deze wijze brengen wij mensen, partijen en organisaties samen en scheppen wij zo voorwaarden voor een sterke culturele infrastructuur in Fryslân.

Het culturele veld doet steeds meer een beroep op vrijwilligers. Vrijwilligers moet je koesteren door te laten merken dat ze niet alleen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een mooi en belangwekkend project, maar ook dat hun kwaliteiten en interesses daarin tot ontplooiing kunnen komen en dat het een aantrekkelijke ervaring oplevert. Dat vraagt meer dan een werving met mooie woorden; het betekent ook dat je vrijwilligers de gehele productie door aan je moet blijven binden door ze echt een plek te geven. Om vrijwilligers te werven en vast te houden zul je echter wel wat moeten doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste vrijwilligers voor een organisatie zijn gaan werken nadat ze persoonlijk werden gevraagd. Benader vrijwilligers dus, fysiek of via internet, op de plek waar ze zitten. Daarom is Keunstwurk partner geworden van de Vrijwillgersacademie.

Keunstwurk