Miks

Wat ons betreft staat niemand alleen. Onze deur staat open voor iedereen. Miks welzijn zet zich in voor alle kwetsbare groepen die steun zoeken bij participatie aan de samenleving en zet zich in voor het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers in onze gemeente. We voelen ons betrokken bij de lokale gemeenschap. Ons uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun persoonlijke situatie en hun ontwikkeling. Daarnaast wil Miks mensen stimuleren om een bijdrage te leveren aan de samenleving als geheel. Miks ziet samenwerking als enige weg om actuele maatschappelijke vragen op te lossen. In het bijzonder is Miks goed in het verbinden van mensen uit kwetsbare groepen in de samenleving. Miks welzijn staat voor samenwerking met maatschappelijke organisaties en burgers om de participatie van kwetsbare groepen te bevorderen.

Miks welzijn werkt met heel veel vrijwilligers. De vraag naar vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en als gevolg daarvan de belasting van vrijwilligers zal toenemen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de samenleving, want: vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet. Doordat er een steeds groter beroep wordt gedaan op deze groep is een goede ondersteuningsstructuur essentieel. In Friesland kan die ondersteuning gegeven worden met behulp van de door vele organisaties gedragen Vrijwilligers Academie. Miks welzijn is één van die organisaties; omdat wij, in navolging van onze vrijwilligers, vinden: “Meedoen doet er toe!

Miks groot transparant