Stichting Caleidoscoop

De wortels van het welzijnswerk in Heerenveen zijn te vinden in de kerk. Dominees en vrijwilligers zetten zich in voor de zwakkeren in de maatschappij. Betrokkenheid, naastenliefde en enthousiasme staan centraal. In 1962 wordt er voorzichtig begonnen met het professionaliseren van het welzijnswerk door het oprichten van o.a. Jeugd- jongeren- en volwassenenwerk.  In de jaren ’70 komen er verschillende accommodaties bij in Heerenveen en in Jubbega.

Het welzijnswerk is afhankelijk van subsidies en krijgt het zwaar te verduren in de jaren ’80 wat fuseren noodzakelijk maakt. Onder de naam Stichting Samba komen er nieuwe wijkcentra. De huidige stichting Caleidoscoop ontstaat uit een fusie tussen stichting Welzijn Ouderen en stichting Samba. 

Caleidoscoop helpt hen die hulp nodig hebben, vrijwilligerswerk willen doen of hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Het is een organisatie die de buurtcentra weer heeft overgedragen aan de burgers en de peuterspeelzalen aan Kinderwoud. Ze heeft iets moois opgezet en toen het klaar was zich weer terug getrokken. Het jongerenwerk heeft haar eigen plekje in Jongerencentrum Casa. Meer kwaliteit leveren binnen de kerntaken van het welzijnswerk is wat Caleidoscoop wil doen. Als een maatschappelijk probleem echter is opgelost en uitgewerkt dan trekt de Stichting zich terug en maakt zich ‘misbaar’ en is daarmee klaar voor de uitdagingen van nu.