Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid (een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven) aan te pakken. Een laaggeletterde is iemand met taalniveau 1F (het niveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten) of lager. Dit houdt in dat een laaggeletterde wel een beetje kan lezen en een beetje kan schrijven, maar ze hier grote moeite mee heeft. Het zijn dus geen analfabeten, want die kunnen helemaal niet lezen en schrijven, zelfs niet een beetje. Als laaggeletterde ben je niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken. Je kunt niet volwaardig meedoen in de maatschappij, thuis en op het werk. Je hebt bijvoorbeeld grote moeite met formulieren invullen voor bijvoorbeeld:

  • zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting
  • straatnaamborden lezen
  • voorlezen aan (klein)kinderen
  • een (verjaardags)kaart schrijven
  • geld opnemen bij een pinautomaat
  • vertrektijden van de trein opzoeken
  • ondertitels lezen
  • recepten uit een kookboek lezen
  • lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiëntenfolders en bijsluiters van medicijnen.

Kortom het is onhandig, kost de maatschappij veel geld, maakt minder zelfredzaam, minder sociaal actief en laaggeletterden zijn vaker ziek dan geletterden. Ouderen die laaggeletterd zijn, hebben zelfs een 1,5 keer zo groot sterfterisico als hun geletterde leeftijdsgenoten. 

De Stichting Lezen en Schrijven voert samen met honderden partners veel projecten uit om laaggeletterden te vinden en te scholen.