Vrijwilligers bij sportverenigingen in Friesland

In Fryslân zijn drie van de vier sportverenigingen op zoek naar (meer) vrijwilligers. Eén op de vijf heeft nu een tekort aan vrijwilligers. Vooral grote verenigingen én verenigingen met een eigen accommodatie zijn op zoek naar (extra) vrijwilligers.

Daarnaast is het lastig om vrijwilligers te vinden die zich langdurig in willen zetten voor de club. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en Sport Fryslân over vrijwilligers bij sportverenigingen op basis van gegevens uit de Friese Sportverenigingsmonitor.

Sportverenigingen met vrijwilligerstekort zien toekomst somberder in

Van de Friese sportverenigingen ziet 38% het werven en behouden van vrijwilligers (kader) als knelpunt. Ook zien verenigingen met een tekort aan vrijwilligers de toekomst minder zonnig tegemoet. Zo ziet 22% van de verenigingen met een vrijwilligerstekort de toekomst somber in. Van de verenigingen die voldoende vrijwilligers hebben is dat 5%.

Beschikking over voldoende vrijwilligers ten opzichte van het toekomstbeeld (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Friese Sportverenigingsmonitor 2016, bewerking FSP

Vrijwilligersbeleid helpt
Het opstellen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid kan sportverenigingen helpen bij het werven en behouden van vrijwilligers. Nu heeft slechts 7% van de verenigingen een actueel plan en bij 15% is het plan in ontwikkeling. Grote verenigingen hebben vaker vrijwilligersbeleid dan kleine verenigingen. “Bij het opstellen van vrijwilligersbeleid is het belangrijk dat sportverenigingen een overzicht opstellen van vrijwilligersfuncties en dat zij de behoeften van hun leden kennen. Ook is een persoonlijke benadering belangrijk”, aldus Lammert Bosma, consulent Sport Fryslân.


Open club gedachte verbindt

Werken vanuit de open club gedachte leidt tot meer ‘reuring’ op de club. Door vraaggericht te werken, een open cultuur te creëren, te ondernemen en samen te werken met andere partijen voelen meer leden, bezoekers en buurtbewoners zich betrokken bij de vereniging. Zij zijn dan ook eerder bereid om vrijwilligerswerk te doen. Van de clubs die werken vanuit de open club gedachte heeft slechts 9% een tekort aan vrijwilligers. Bij clubs die nauwelijks of gedeeltelijk vanuit de open club gedachte werken is dat 22%. Op dit moment werken nog weinig sportverenigingen

in Fryslân vanuit de open club gedachte, maar de verenigingen die dit doen zien positieve effecten. “We hebben in het afgelopen jaar meer dan tien vacatures met nieuwe vrijwilligers weten op te vullen. De positieve energie zorgt ervoor dat mensen erbij willen horen”, aldus Jan Zeilstra, verenigingscoördinator Tennisvereniging Joure.  
Het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid of meer werken vanuit de open club gedachte vraagt echter wel een extra inspanning van de vereniging. Met name voor verenigingen met weinig vrijwilligers die al moeite hebben om de huidige taken uit te voeren kan dit lastig zijn.

Download hier de publicatie. Tevens biedt de VA Fryslân een training ‘Meer Vrijwilligers in Korte Tijd’ aan, welke mogelijk interessant voor u kan zijn. Klik op de link voor meer informatie over deze training.  

 

Dit artikel delen via
EmailFacebookTwitterLinkedIn